Historik: Landala och Landalapojkarna.

 

Historien är alltid viktig för föreningar av typen Gamla Landalapojkar. En viktig del av detta är naturligtvis historien om föreningens egen historia sedan bildandet 1945. En länk från denna första sida går därför till Landalapojkarnas historia.

En annan dimension av historien som är central är stadsdelens historia. Vi har två länkar som handlar om Landalas historia. Länken Landalas Historia I behandlar framför allt tiden fram till att Landala blev en del av Göteborgs Stad. Den innehåller också en översikt över viktiga händelser i den nya stadsdelens historia. Den är baserad på en bok utgiven av Föreningen Gamla Landalapojkar: ”Landala i ord och bild – en stadsdelsskildring”. Boken är ett mycket ambitiöst och omfattande verk, som omfattar drygt 400 sidor. Ett tjugofemtal skribenter medverkar i bokens närmare 60 kapitel. Förordet är undertecknat av bröderna Arthur och Elof Lund, tillsammans med Karl-Erik Fredriksson. Den senare är den som bidragit med flest kapitel och omnämns i förordet också som redigerare. Initiativet till boken togs av Gunnar Lundstedt som dock avlidit när boken kom ut 1963.

Landalas Historia II är den del av boken Det Gamla Göteborg, som handlar om Landala. Författaren heter C.R.A. Fredberg som åstadkom ett mastodontverk i tre delar som sammanlagt omfattade 2 700 sidor. Texten publicerades 1922 vilket betyder att den belyser tiden fram till det året på ett mycket detaljerat sätt.

Bilden överst på sidan visar en av Landalas historiska platser. I bildens centrum syns den så kallade Svampen. Under länken Svampens historia, går det att läsa om Svampens öden och äventyr genom historien. Platsen där den en gång låg var tidigare en populär lekplats för barn.

Två andra länkar går till intressanta platser i Landalas äldre dagar. Läs där om Kattedammens historia. och Skojarebackens historia.

Slutligen kan man i en  länk läsa om en av Landalas industrier i historien om Krut-Hansson.


 

 

Landalapojkarnas historia
Landalas historia 1
Landalas historia 2.
Krut-Hanssons historia
Svampens historia
"Kattedammens" historia
Skojarbackens historia.
 
 
Åter till startsida.